Udvikling indefra

Alt lederskab starter med modet til at være sig selv

Anja Lange

+45 4049 2026

al@anjalange.dk

Begejstring i hverdagen

Jeg brænder for at udvikle organisationer sammen med de mennesker, der arbejder i dem. Begejstringen ligger i oplevelsen af at organisationsudvikling også er relationsudvikling – og personlig udvikling for alle der deltager.

Vi har alle brug for en klar vision, der skaber mening og viser os vejen til at lykkes endnu bedre i organisationen, i vores relationer og hver for sig. Derfor skal der gøres plads til – i fællesskabet og på tværs af hierarkiet – at skabe en samlende vision, der begejstrer og gør det muligt at sætte strategisk retning.

Det unikke lederpotentiale

Det største lederpotentiale findes i hvert enkelt menneskes unikke personlige træk. Når man forstår sig selv og sin indvirkning på andre, bliver man også bedre til at forstå og tackle relationer med andre både som leder eller kollega. 

Så lad os droppe de nyeste bestsellers om ledelsesstil og interessere os for det, den enkelte kan bringe i spil til glæde og gavn for fællesskabet.

Både når det handler om at udvikle på organisationen, lederteamet eller når opgaven er at rekruttere nye ledere, handler det om at skabe indsigt i hvad den enkelte bringer i spil til glæde og gavn for fællesskabet og den fælles opgave. For det er den enkeltes drivkraft, der er den sande løftestang for de fælles ambitioner.

Udvikling indefra

Min ambition er derfor at udvikle organisationer gennem mennesker og relationer. For det er vejen til både at sætte ledere og medarbejdere i hele organisationen i stand til at “gå dygtigt med opgaven” på deres måde.

Det er gennem indsigt i egen personlighed og ledelsesmæssige forcer samt øvelser og eksperimenter, at der skabes mod til at frigøre innovationspotentiale og udvikle de mennesker, relationer og organisationer, som virkelig lykkes.

Om Anja Lange

Min ledelsesmæssige baggrund er fra uddannelsessektoren. Her har jeg i en årrække har været chef, rektor og vicedirektør. Derudover har jeg en baggrund som underviser og vejleder og senest som konsulent i Mercuri Urval.

Jeg har desuden en lederuddannelse med speciale i strategisk ledelse, kommunikation og coaching. Som person er jeg en begejstret ildsjæl med energi, nysgerrighed, indsigt og kreativitet med mine meningers mod.

Arbejdsområder

LEDELSE

Jeg har indgående kendskab til ledelsesdisciplinen på mange organisatoriske niveauer. Jeg kender rammebetingelserne og interessentlandskaberne i den offentlige sektor og har erfaring med at drive og facilitere forandringsprocesser og understøtte effektfuld ledelse.

REKRUTTERING

Jeg bistår i udvælgelse af de rette kandidater til ledelsesopgaven, organisationen og lederteamet for at sikre en professionel håndtering af alle processer og kandidater. Det giver ledelsen et et godt fundament for at træffe velunderbyggede beslutninger. Ligeledes understøtter jeg organisationen i alle faser af rekrutteringen og bidrager efterfølgende til at sikre kvalificeret onboarding.

FORANDRING

Jeg arbejder med strategi- og fusionsprocesser, implementeringsarbejde og deltager i udarbejdelse af ledelsesgrundlag og pædagogiske grundlag både i nye og i veletablerede organisationer med lange og stolte traditioner.

UDVIKLING

Jeg understøtter organisationer i at lykkes indefra. Det sker gennem udvikling af sammenhængskraft på leder og medarbejderniveau samt specielle forløb designet til ledere og teams omkring deres forudsætninger, personlige styrker og samarbejdsprocesser.
“Hvis dine handlinger inspirerer andre til at drømme mere, lære mere, gøre mere og blive til mere, så er du en leder”

Udvikling indefra …

 • Udvikling indefra
  er at bringe potentiale i spil i personer, relationer og organisationer
 • Udvikling indefra
  er sammenhæng mellem strategi og handling der skaber varig forandring
 • Udvikling indefra
  er identifikationen af de unikke potentialer der ligger i at kende sig selv
 • Udvikling indefra
  sikrer sammenhængskraft i en organisation så alle lykkes bedre
 • Udvikling indefra
  er interesse i – og fokus på – de mennesker der udgør organisationen
 • Udvikling indefra
  er skabelse af klarhed over fælles mål og ambitioner som afsæt til forandring
 • Udvikling indefra

  er at tage ansvar for sin ledelsesmæssige udvikling gennem større indsigt

 • Udvikling indefra
  handler om at finde sine egne styrker og dyrke sit ledelsesmæssige mod

Derfor
skal du ringe …

 • Ring når
  du har brug for at blive bedre til at skabe sammenhængskraft i din organisation og tydeliggøre de organisatoriske ambitioner
 • Ring når

  du ønsker at finde dine unikke ledelseskompetencer og bringe dem bedre i spil i dagligdagen.

 • Ring når

  du og dit team har brug for et mere energigivende og konstruktivt samspil i dagligdagen.

 • Ring når

  du sidder i en bestyrelse, der står overfor at skulle fusionere eller udvikle en ny vision og har brug for en strategiproces der ikke er varm luft.

 • Ring når
  du er nysgerrig på om jeg er den rette til at hjælpe dig eller din organisation videre med de udfordringer, som I står overfor.
Jeg er på telefon:

+45 4049 2026

og kan også træffes på mail:

al@anjalange.dk

Anja Lange
Hovedgårdsvej 3
8600 Silkeborg

CVR: 41642491


Anja Lange © 2021 copyright